•   اسلاگ : news-category
 • کاربرد

  news-cat-settings.png
  تنظیمات

  نمایش گروه‌های خبری به صورت ساختار درختی و امکان مشاهده اخبار موجود در هر گروه خبری و دریافت لینک RSS مربوط به آنها

  تنظیمات

  راهنمای کاربری: این دکمه شما را به صفحه آموزش ماژول هدایت میکند. لازم به ذکر است که این دکمه در همه ماژول‌ها وجود دارد.

  تعداد اخبار: با کلیک بر روی هر گروه خبری لیستی از اخبار مربوط به آن دسته بندی به صورت صفحه بندی شده نمایش داده می‌شود. این گزینه تعداد اخبار موجود در هر صفحه را مشخص می‌کند.

  news-categories.png

  راهنمای استفاده

  1. به حالت ساختار صفحه رفته و بر روی دکمه افزودن ماژول کلیک کنید.
  2. ماژول دسته بندی اخبار را از لیست ماژول‌های اخبار انتخاب کنید.
  3. تنظیمات ماژول را با توجه به توضیحاتی که در قسمت تنظیمات در خطوط بالاتر بیان شد پر کنید.
  4. تغییرات خود را ذخیره کنید.

  ماژول‌های مشابه