•   اسلاگ : googlemap
 •  [TOC]
  ### پلاگین نقشه گوگل
  
  ### کاربرد
  
  در نقشه گوگل، نقشه‌های دقیقی از زمین ارایه می شود.. نقشه گوگل از فناوری‌هایی چون Tele Atlas استفاده می‌کند. 
  در سایت ها جهت مشخص نمودن محل مورد نظر در سایت ها از نقشه گوگل میتوان استفاده نمود. 
  
  ### تنظیمات
  **عنوان نقشه :** در این قسمت نامی برای پلاگین انتخاب کرده و در این قسمت بنویسید. این نام برای مدیریت آسان تر جایگاه پلاگین ها در ساختار صفحات کاربرد دارد.
  
  **آدرس :** در این قسمت آدرس محل مورد نظر درج می شود. 
  
  **کدپستی :** در این قسمت کدپستی محل مورد نظر درج می شود. 
  
  **شهر :** در این قسمت نام شهر مورد نظرمان را وارد می نماییم. 
  
  **محتوای بیشتر :** در این قسمت محتوای درج شده زیر آدرس درون حباب نوشته می شود. 
  
  **درجه بزرگنمایی :** در این قسمت درجه بزرگنمایی مشخص می شود. 
  
  **عرض جغرافیایی :** در این قسمت عرض جغرافیایی جهت نمایش بهتر آدرس می بایست درج شود. 
  
  **طول جغرافیایی :** در این قسمت طول جغرافیایی جهت نمایش بهتر آدرس می بایست درج شود. 
  
  **بخش پیشرفته** 
  
  در این قسمت با انتخاب تیک برنامه ریز مسیر قسمتی در صفحه نمایش داده می شود که با وارد نمودن آدرس کاربر فاصله بین آدرس کاربر و مقصد تعیین شده در نقشه مشخص میگردد. 
  
  **عرض :** در این قسمت عرض نمایش نقشه در صفحه تعیین می گردد. 
  
  **ارتفاع:** در این قسمت ارتفاع نمایش نقشه در صفحه تعیین می گردد. 
  
  **پنجره اطلاعات :** با اعمال تیک در این بخش کادر نوشته شده روی محل نشانه گذاری شده نمایش داده می شود.
  
  **چرخ اسکرول :** با انتخاب این تیک می تواند توسط چرخ اسکرول در صفحه بزرگنمایی و بالعکس را انجام دهیم. 
  
  **از دیگر امکانات این پلاگین:**
  بزرگنمایی دو کلیکی
  
  قابلیت کشیدن
  
  کلیدهای میانبر
  
  کنترل پنل 
  
  کنترل بزرگنمایی
  
  کنترل استریت ویو