ثبت بزرگترین حمله DDoS با ركورد Gbps 500
طبق گزارش Arbor Networks، در سال گذشته شاهد بزرگترین حمله DDoS با رکورد Gbps 500 بودیم؛ و این در حالی است که هکرها هر روز بیش از پیش تکنیک‌های چند برداری را برای اخاذی از قربانیان خود بکار می‌بندند. 
بیشتر بخوانید..